Roem en eer !

Prijs der Nederlandse Letteren

Op het koninklijk paleis in Brussel ter gelegenheid van de uitreiking Prijs der Nederlandse Letteren aan Remco Campert. Vandaele stelt beleidsverantwoordelijken voor aan het vorstenpaar (8 oktober 2015)

Groene Gordel Griffel voor Lappersfort

De beweging die ontstond uit de actie voor het behoud van het Lappersfort in Brugge, later Groene Gordel Front, reikte op 10 mei 2015 de “Groene Gordel Griffel” uit aan Wilfried Vandaele (N-VA), voor zijn inspanningen voor het behoud van waardevolle bossen.


Toespraak aan de universiteit van Donostia (Baskenland) over taal als criterium voor beleid (16 januari 2014)

 

Uitstekend rapport: Op het einde van de zittingsperiode 2009-2014 gaf de pers Vandaele een uitstekend rapport (2009-2014).   

 

 

 

 

 

 

 

 

In Kiekeboe

Vandaele figureert in het Kiekeboeverhaal “Alle Eendjes”, dat in juni 2012 verscheen.


Pieter Pourbusprijs
Op 20 mei 2011 ontving Wilfried Vandaele in Antwerpen de Pieter Pourbusprijs. De prijs is een initiatief van de Confederatie van Immobiliënberoepen van Vlaanderen (CIB). Vandaele kreeg de prijs “als blijk van waardering voor de parlementaire initiatieven ter verduidelijking en vereenvoudiging van de vastgoedregelgeving ten bate van de consument en van de vastgoedprofessional”.


Kristien Berkein (CIB) en Wilfried Vandaele

Ereprovincieraadslid

Op 23 september 2010 besliste de Provincieraad van West-Vlaanderen de titel van “ereprovincieraadslid” toe te kennen aan Wilfried Vandaele. Vandaele was gedurende 15 jaar lid van de provincieraad (van 21 april 1994 tot 13 juli 2009). Hij moest ontslag nemen als provincieraadslid toen hij verkozen werd tot Vlaams volksvertegenwoordiger.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

In 1996 verleende de Nederlandse koningin hem de titel van “Officier in de Orde van Oranje-Nassau”. “Ik ben wel niet voor koningshuizen en als pacifist zeggen militaire graden mij niets, maar ik was wel gevleid”, bloost Wilfried Vandaele. “Het gekke met Nederlandse medailles is wel dat ze na je dood moeten worden teruggestuurd naar de staat”, voegt hij er nog aan toe.


Nederlands ambassadeur Van Warmenhoven speldt Vandaele het ereteken van Officier in de Orde van Oranje-Nassau op (Brussel, 1996)


Enkele gasten op de plechtigheid: v.l.n.r. Eric Stroobants, secretaris-generaal van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; Jozef Deleu, afgevaardigd bestuurder van Ons Erfdeel; Jan Durnez, West-Vlaams gedeputeerde; Jaak Vandemeulebroucke, Europees Parlementslid; Gilbert Vanleenhove, Vlaams Volksvertegenwoordiger.

Europees Eresenator

Hij kreeg in 1995 de titel van “Europees Eresenator” van de Beweging voor de Verenigde Staten van Europa. Dat brengt niets op, maar je nek gaat er wel een beetje van zwellen.


Europees Eresenator in 1995. Op de foto tussen toenmalig secretaris-generaal van de NAVO Willy Claes en Phil Bosmans van “Bond zonder Naam”.