Wat deed Vandaele als gemeenteraadslid (1988-2009)?

Wat deed Vandaele als gemeenteraadslid (1988-2009)?

Voor hij schepen was, was Vandaele ook een actief gemeenteraadslid. Ziehier een greep uit zijn tussenkomsten:

-Toename van bebouwde oppervlakte met 27% in 10 jaar (30/4/98)
-Pleidooi tegen bestemmingswijziging duinengebied Bredene- De Haan (29/10/98)
-Toename van appartementsvilla’s (1/8/99)
-Nieuwe politieke cultuur komt niet van de grond (1/8/99)
-Particulier bouwt tuinhuis en garage op gemeentegrond
-Aanbesteding gemeentelijk structuurplan roept vragen op
-Kostprijs boek over De Haan (16/4/00)
-Ontwerp provinciaal ruimtelijk structuurplan (29/6/00)
-Voorstel tot oprichting jeugdhuis (29/6/00)
-Gewestplanwijziging De Haan: 400 ha natuurgebied bij (25/7/00)
-Zonevreemde campings (2/01)
-Uitblijven van een gemeentelijk beleidsplan (31/5/01)
-Verzet tegen het erkennen als fractie van een afgescheurd raadslid (31/5/01)
-Verkoop van Telenet aan het Amerikaanse Callahan (31/5/01)
-Wedden en vergoedingen voor burgemeester en schepenen overdreven (31/5/01)
-Strandconcessies moeten correct worden toegewezen (31/5/01)
-Huishoudelijk reglement gemeentelijk informatieblad beknot vrijheid redactie (31/5/01)
-Nieuw decreet gemeentelijk cultuurbeleid (31/5/01)
-Leasing van motorfietsen voor de politie (31/5/01)
-Dossier Potinière (4/8/00,31/5/01 en talloze andere keren)
-Verkeersveiligheid en fietspad Warvinge Vlissegem (31/5/01 en talloze keren voor- en nadien)
-Te beschermen gebouwen Wenduine (31/5/01)
-Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke ordening: onafhankelijkheid voorzitter (31/5/01)
-Pleidooi voor meer fietspaden in De Haan (31/5/01)
-Gemeentelijke infodag over de euro (30/8/01)
-Ontslag van 23 personeelsleden (30/08/01)
-Verhuur van parking Klemskerke tegen te laag bedrag (30/8/01)
-Onterecht aanrekenen bedrag voor gebruik internet in bibliotheek (10/4/02)
-Aankoopakte domein paters Augustijnen niet correct
-Verhuur Ons Huis (3/6/03)
-Jongerenontmoetingscentrum (4/9/04 en vele keren daarvoor en daarna)
-Verhuur tennisvelden en cafetaria Potinière (2/10/03)
-Subsidie zonneboilers en fotovoltaïsche panelen (19/12/03)
-Wegnemen van radioactieve bliksemafleiders (8/1/04)
-Gemeentelijke meldkaart moet neutraal zijn (04)
-Voorstel om gratis rookmelders te verspreiden (15/4/04)
-Voorstel om op Vosseslag stembureau te openen (16/5/04)
-Vernieuwen speelpleinen (3/6/04)
-Bescherming Belle Epoquehuizen op zeedijk Wenduine (3/8/04)
-Nieuwe identiteitskaarten moeten gratis zijn (4/11/04)
-Gratis opstartdiskette bibliotheek (4/11/04)
-Dotatie voor politiezone (17/12/04)
-Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk (herhaaldelijk in 04)
-Subsidies gevraagd voor Broedkasse (3/2/05)
-Nieuwe personeelsformatie (10/3/05)
-Samenwerkingsovereenkomst leefmilieu (10/3/05)
-Verkeer: seismograaf plaatsen in Vlissegem dorp (1/10/05)
-Openbare werken vallen duurder uit dan begroot (herhaalde tussenkomsten, bv. Driftweg 6/10/05)
-Verkoop aandelen Electrabel aan Suez (20/10/05)
-Omvorming van campings tot parken met witte huisjes (diverse tussenkomsten 94-06)