Wat wil hij ?

WWW= Wat Wil Wilfried? 

Vlaanderen: huis met vele kamers

Vandaag heeft Vlaanderen heel wat bevoegdheden in eigen handen. We hebben een Vlaams parlement en een eigen regering. Nu die structuren bestaan, komt het erop aan te bewijzen dat Vlaanderen zichzelf inderdaad beter kan besturen dan België dat voorheen deed. De ruwbouw van het Vlaamse huis is klaar. Nu moeten de kamers worden ingericht op een manier dat alle bewoners van het huis er zich thuis voelen. Welke politieke of filosofische overtuiging of welke huidskleur ze ook hebben. Als ze zich houden aan de regels van het huis en de taal leren die er gesproken wordt, zijn ze welkom.

Warm Vlaanderen

Ik wil geen kille, maar een warme samenleving, die ook zorg draagt voor de kleinen en de zwakken. Waar het algemeen belang, het belang van de gemeenschap, het haalt op het eigen belang van personen of groepen.

Zelfstandiger Vlaanderen

De herverdeling van bevoegdheden binnen België is nog niet voltooid. Enkele belangrijke stappen moeten nog worden gezet. We denken aan milieubeleid (de productnormen bv. blijven een Belgische bevoegdheid), openbaar vervoer (bv. de spoorwegen), belangrijke delen van de sociale zekerheid.
Per inwoner betalen de West-Duitsers 95 euro per jaar voor hun medeburgers in Oost-Duitsland.
Niemand heeft er bezwaar tegen dat er binnen België solidariteit blijft bestaan. Die moet er trouwens ook zijn op Europees niveau. Maar een en ander moet gebeuren volgens objectieve, correcte normen, en dat is vandaag niet het geval. Er is geen objectieve reden waarom er in het ene landsdeel meer specialistische geneeskunde wordt ingezet dan in het andere en waarom er duurdere onderzoeken worden gedaan.

Democratie

Ik ben voorstander van politieke systemen waar ook kleine partijen vertegenwoordigd zijn. Kiesdrempels invoeren, waardoor honderdduizenden kiezers –of het nu nationalisten, communisten of groenen zijn – niet langer vertegenwoordigd zijn in het parlement, is fundamenteel ondemocratisch.

Voor mij vormen volkeren, culturen, de invalshoek waar we de komende jaren in Europa en daarbuiten mee te maken krijgen. Geef de volkeren, van de Amazone-indianen over de Koerden tot de Vlamingen een eigen bestuur.

Internationaal

Het internationale niveau, dus ook het Europese, gaat steeds meer bepalen wat wij kunnen doen en laten. Bepaalde problemen zoals milieuvervuiling, criminaliteit, sociale problemen… moeten inderdaad bij voorrang internationaal worden aangepakt.
We moeten hieraan meewerken. Maar daarvoor moet Vlaanderen op het internationale niveau rechtstreeks aan het woord kunnen komen. Nu is dat onvoldoende het geval: voor zaken waar Vlaanderen in België zelf voor bevoegd is, moet het op Europees niveau vaak via de Belgische stem spreken. Europa erkent immers enkel “staten”.
Zou een zelfstandig Vlaanderen te klein zijn als lidstaat in Europa? Nee: in de uitgebreide Europese Unie komt Vlaanderen qua bevolking ergens middenin, net na Oostenrijk, maar voor Slowakije, Denemarken, Finland, Ierland, Letland, Estland, Slovenië, Cyprus, Luxemburg, Malta.

Vrije markt corrigeren

De logica van de economie en de commercie zijn niet alleenzaligmakend: sociale correcties op de vrije markteconomie en maatregelen om de culturele verscheidenheid te waarborgen (bv. kansen voor kleinere talen en culturen), zijn onontbeerlijk. Ook omwille van een gezond leefmilieu zijn correcties nodig.

Taal en cultuur

De zorg voor de Nederlandse taal en cultuur in Europa en in de Europese instellingen, blijft voor mij een zeer belangrijk aandachtspunt.
Uiteraard moeten die thema’s ook in eigen land voldoende aandacht krijgen. Samenwerking met Nederland is hier noodzakelijk.
Het Europa van de toekomst moet een Europa van de verscheidenheid zijn, geen Europa van de eenheidsworst.

Vrede

Oorlog voeren is geen goede manier om tot duurzame oplossingen te komen. Dialoog is dat wel en waar die dialoog onmogelijk wordt, moet de internationale gemeenschap die weer op gang brengen. Vlaanderen, dat een pacifistische traditie heeft en waar tal van plaatsen nog getuigen van de gevolgen van oorlog, moet hier een rol spelen.