De politieke microbe !

In het parlement zijn er een aantal dossiers die echt door Vandaele tot een goed einde werden gebracht. We denken aan de vergroening van de belasting op in verkeerstelling (BIV) van auto’s, waardoor minder vervuilende auto’s minder belast worden. Aan de bescherming van de historisch permanente poldergraslanden. Aan het verbod op warrelnetten voor de kustvisserij, dit ter bescherming van het visbestand en zoogdieren als zeehonden en bruinvissen, die in de netten verstrikt raken. Het is ook zijn verdienste dat bij de veiling van frequenties (bv de 800 MHz-band) door de federale overheid een aanzienlijk deel van de opbrengst –enkele tientallen miljoenen euro’s- naar Vlaanderen wordt doorgestort. Hij lag ook aan de basis van het stopzetten van gokspelletjes op televisie. Dat het geplande energie-eiland voor De Haan er (voorlopig ?) niet komt, is het gevolg van Vandaeles volgehouden politieke actie.

Voorts drukt hij ook steeds weer zijn stempel op dossiers als het stimuleren van eigen Vlaamse producties op radio en tv, de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, de klimaatproblematiek, onroerend erfgoed, behoud van open ruimte, enz…

Ook in De Haan drukte hij zijn stempel. Hij zette tal van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in de steigers, waardoor hij o.m. paal en perk stelde aan het volbouwen van de campings. Voor de Concessie, het historische hart van De Haan, stelde hij een herwaarderingpslan op.