In het Parlement

Bij de parlementsverkiezingen van 26 mei 2019 verloor de N-VA in West-Vlaanderen zowat een derde van haar kiezers. Wilfried Vandaele stond op de 4e plaats van de lijst voor het Vlaams Parlement en haalde 13.583 voorkeurstemmen, 3e meest van de lijst.

Vandaele werd dus opnieuw verkozen tot Vlaams volksvertegenwoordiger en startte daarmee zijn 3e zittingsperiode.

Op 12 juli 2019 werd Vandaele door het Vlaams Parlement aangeduid als voorzitter van het Vlaams Parlement.

De Vlaamse onderhandelaars kwamen op 30 september tot een nieuw Vlaams regeerakkoord en enkele dagen later werden de ministerposten en de voorzitter van het Vlaams parlement toegewezen. Tijdens de eedaflegging van woensdag 2 oktober werd de nieuwe Vlaamse regering en de nieuwe parlementsvoorzitter geïnstalleerd. Wilfried Vandaele werd opgevolgd door Liesbeth Homans.

De fractie van de N-VA verkoos de dag nadien Vandaele tot nieuwe fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams Parlement.

2014-2019

Bij de verkiezingen van 25 mei 2014 behaalde Wilfried Vandaele op de 3e plaats 18.396 voorkeurstemmen. Hij legde de eed af op 17 juni 2014 en werd een week later ook aangeduid als Ondervoorzitter van het Vlaams Parlement. De N-VA stuurde Vandaele ook opnieuw naar de Senaat. In 2014 was hij daar Bart De Wever opgevolgd toen die burgemeester van Antwerpen werd.

In het Vlaams Parlement waren de belangrijkste taken van Vandaele:

– Ondervoorzitter van het Vlaams Parlement
– Effectief lid Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media
– Effectief lid Commissie Omgeving, Natuur, Energie en Dierenwelzijn (coördinator voor N-VA)
– Plaatsvervangend lid in de commissie Landbouw en Visserijbeleid
– Voorzitter van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie
– Plaatsvervangend lid Comité van de Regio’s (Europese Unie)

In de Senaat was hij:
– Effectief lid Commissie voor Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
– Plaatsvervangend lid Commissie voor Institutionele Aangelegenheden
– Plaatsvervangend lid Commissie voor Transversale Aangelegenheden – Gemeenschapsbevoegdheden
– Voorzitter van de Interparlementaire Unie België-Nederland

2009-2014

Op 7 juni 2009 werd Wilfried Vandaele verkozen tot 1’ opvolger op de West-Vlaamse N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement. Toen Geert Bourgeois minister werd, volgde Vandaele hem op. Hij legde de eed af op 13 juli 2009.

Vandaele werd lid (en coördinator voor de N-VA) van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed. Hij was plaatsvervangend lid van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media, waar hij specifiek de mediadossiers opvolgde.
Voorts hield hij een aantal specifieke dossiers in andere commissies in de gaten: visserij, Schipdonkkanaal, Nederlands-Vlaams dossiers, …

Het parlement verkoos hem tot ondervoorzitter van de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie en tot ondervoorzitter van de Controlecommissie voor de Regeringsmededelingen.

Verkiezingscampagne 2009: Bart De Wever en Geert Bourgeois hebben het volste vertrouwen in Wilfried Vandaele.

Op 9 januari 2013 legde Vandaele de eed af als gemeenschapssenator. Hij volgde Bart De Wever op, die burgemeester werd van Antwerpen. In de senaat was hij effectief lid van de commissies Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden en plaatsvervangend lid van Buitenlandse Zaken en Landsverdediging.