In de Provincie

In 1994 werd hij provincieraadslid en later fractievoorzitter voor de VU (nu N-VA), in West-Vlaanderen.


In gesprek met toenmalig West-Vlaamse gouverneur Paul Breyne

In 2000 werd hij lid van het Bureau, d.w.z. het dagelijks bestuur van de provincieraad.


Met Geert Bourgeois op de affiche, mei 2003

Op provinciaal niveau vormde de N-VA in 2012 een kartel met CD&V. Vandaele haalde 3792 voorkeurstemmen en bleef lid van de Provincieraad. Zoals voorheen had hij er zitting in het Bureau, in de Commissie Algemene Zaken en Financiën (AZF) en in de Commissie Leefmilieu.

Wat deed Vandaele in de Provincieraad ? 

In de periode 1994-2000 was Wilfried Vandaele zowel in de provincieraad van West-Vlaanderen als in de gemeenteraad van De Haan recordhouder wat het aantal tussenkomsten betreft. Die allemaal opsommen is onbegonnen werk.

Een greep (lukraak) uit het rijk gevulde archief van tussenkomsten vind je hier:
Provincieraad West-Vlaanderen

-Federale staat betaalde West-Vlaamse gemeenten 2 miljard te weinig (11/98)
-veiligheid op de luchthaven Oostende (26/11/98)
-Franstalige advertentie van Westtoer in telefoongids (24/6/99)
-Herstructurering van Dexia en invloed van Franse aandeelhouder (30/9/99)
-Gebruik van het Engels door de provincie (22/10/99)
-Warrelnetten rond wrakken gevaar voor duikers voor onze kust (12/6/00)
-Bouwberoepen behandeld door provincie (29/6/00)
-Voorstel om provinciale ombudsman aan te werven (29/6/00)
-Aantal aanwervingen door de provincie (29/6/00)
-Hinterlandverbindingen over het water (29/6/00)
-Weg Roeselare- Ieper (29/6/00)
-Ontsluiting Diksmuide (29/6/00)
-Verzet tegen toekennen van titel van ereprovincieraadslid aan iemand die op 6 jaar tijd slechts 1 keer aanwezig was
-Begrotingsbespreking 2001
-Militaire werkgelegenheid in West-Vlaanderen (n.a.v. sluiting van militaire depots)
-Voorzitter provincieraad moet uit oppositie komen (1/01)
-Subsidies voor maatregelen tegen koolstofmonoxidevergiftiging en vochtbestrijding (01)
-Uitspraken van de gedeputeerde voor cultuur over de Nederlandse taal en cultuur (31/5/01)
-Windturbineparken in zee (31/5/01, 7/2/02)
-Voorstel tot boycot Israëlische producten zolang dat land de gemaakte afspraken niet nakomt (02)
-Kritiek op communicatiecampagne West-Vlaanderen (02)
-Motie scheepvaart n.a.v. ongeval met Tricolor (02)
-Engels- en Franstalige folders preventiecampagne baarmoederhalskanker (28/11/02)
-Herstructurering Cevi: vermindering invloed provincie (eind 02)
-Begrotingsbespreking 2003
-Protest tegen militair gebruik van Oostendse  luchthaven (27/3/03)
-Toepassing reglement op het hengelen (24/4/03)
-Politieschool in problemen na politiehervorming (03)
-Politionele bevoegdheid voor hoofdredders aan de kust (03)
-Slopen of beschermen Carcoke Zeebrugge ? (03)
-BSE-heffing (1/04)
-Wegnemen van radioactieve bliksemafleiders (29/1/04)
-Gevecht tussen WES en Westtoer schaadt provincie (13/4/04)
-Kustactieplan (30/9/04)
-Ontploffing Gellingen: plan ondergrondse leidingen (30/9/04)
-Subsidie aan Woordenboek Vlaamse Dialecten (diverse keren)
-Belastingsysteem aanpassen, bv. vrijstellen van buurtwinkels in landelijk gebied (14/10/04)
-Foto’s leden van deputatie op folders: ongeoorloofde publiciteit (27/10/04)
-Sociale Kaart (27/10/04)
-Verdelen van gadgets is geen taak voor de provincie (27/10/04)
-Kerkfabrieken (11/04)
-Ontwikkelingssamenwerking: 0,7% (11/04)
-Pleidooi voor provinciale vrijwilligersverzekering (18/11/04, 31/3/05)
-Kustatlas (18/11/04)
-Vogelschrikkanonnen (18/11/04)
-Provinciewegen (18/11/04)
-Internationale culturele samenwerking (18/11/04)
-Anno ’02, Kortrijk (18/11/04)
-Toelage erkende regionale musea (18/11/04)
-Provinciaal Maritiem Instituut Oostende-Heist
-Pilkem Ridge: bescherming gewenst (27/3/05 e.v.)
-Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Kortrijk (RSG): groene compensaties nodig (31/3/05)
-Golfterrein Koksijde: strijdig met provinciaal structuurplan (31/3/05)
-Gebruik van GSM om doven en slechthorenden te verwittigen bij rampen (12/6/05)
-Provinciaal Museum voor Moderne Kunst Oostende: niet-vermelden van term “provinciaal” (05)
-Motie i.v.m. Europese steun voor Plattelandsontwikkeling (26/1/06)
-Verwerving dierenpark Het Zwin Knokke (29/6/06)
-Schenking kunstwerk Kamagurka (16/10/06)
-Subsidie aan het Woordenboek van Vlaamse Dialecten (06 en 07, diverse keren)
-Communicatiebeleid van de provincie (07)
-Wapenhandel (08)
-’t Zwin (08)
-Beleidsplan Toerisme (08)